MAANRAKENNUSTYÖT

Toimialaamme kuuluvat erilaiset kaivu- ja maanrakennustyöt, sekä pohjan ja kunnallistekniikan rakentaminen maa- ja talonrakennusalalla.

Pyrimme pitämään kiinni sovituista aikatauluista ja tekemään työmme kaikkia osapuolia miellyttävällä tavalla.

Panostamme työtehtävissä laatuun sekä luotettavuuteen.

Palveluihimme kuuluu mm.

*Sala-ojitus, *Ojitus ja kuivatustyöt, *Tienhoitotyöt kuten lanaus, höyläys, sorastus ja muut alan työt, *Maansiirto traktorin lavalla, *Kaivuutyöt, *Putkistotyöt, *Kaapelityöt, *Teiden talvikunnossapito

 

Teemme myös pienrakentajille mahdollisuuksien mukaan pohjatöitä laskutustyönä tai urakalla.

Urakoidessamme hoidamme myös kaikki maanrakennustöihin liittyvät hankinnat sekä valvonnat .

Tekoteam Oy kuuluu valtakunnalliseen "Luotettava kumppani" -ohjelmaan. Luotettava kumppani-ohjelma on elinkeinoharjoittelijalle tai yrityksille suunnattu ohjelma. Tehdessään urakointi tai alihankintasopimuksen, yrityksen täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset dokumentit tilaajalle. Luotettava kumppani-ohjelman kautta tilaajavastuuraportti on aina ajan tasalla eikä paperisia todistuksia tarvitse enää toimittaa. Lisätietoa!

 

Henkilökunnallamme on suoritettuna mm. tieturva-sekä tulityökurssit.

Etusivulle